Občianske združenie Park v Meste

Archive for Január, 2010

Naposledy reagujem

  Vážený pán Tarcala. Opäť som si veľmi pozorne prečítal Váš posledný článok. Je mi veľmi ľúto, že ste skĺzli do osobnej, nenávistnej invektívnej roviny. Asi Vás to veľmi baví. Miešate Vaše fakty s polopravdami a píšete tak, aby Vám to čo najlepšie “pasovalo”. Ale skutočne demagogicky na mna zapôsobilo to, ako ste názor jedného z diskutujúcich na našich stránkach preklopili za naše oficiálne stanovisko. Nedali ste si ani tú námahu pozrieť nadpis stránky: Vaše názory. Urobili ste to niekoľkokrát a ďalej ste rozvádzali Vaše konšpiračné teórie. Zámerne? Skutočne prestávam chápať o čo Vám presne ide.

 

  Iniciatíva Park v meste vznikla úplne spontánne. Nikto ju neorganizoval, nepripravoval. Jednoducho mnohým Bardejovčanom sa prestalo páčiť ako mesto informuje, spravuje, nakladá s majetkom a ignoruje ich v normálnej diskusii. Jednou vetou v zmene územného plánu rozhodne o tom, ze namiesto pripravovaného verejného parku vznikne parkovisko a obrovský supermarket s čerpacou stanicou. Logickým vyustením bolo zhrnutie požiadaviek do petície, ktorú podpísalo viac ako 5700 ľudí, z väčšej časti Bardejovčanov /s trvalým pobytom/ alebo obyvateľov mesta /ľudí žijúcich v meste, ale s oficiálnym pobytom v okrese/. Títo ľudia a my žiadame mesto, aby v území vznikol verejný park s využitím zelene a väčšej časti budov, ktoré sa tam už nachádzajú a sú vo veľmi dobrom stave.

 

  A že ste sklamaný mojím vyznaním? Že sú to silné slová? Nemyslím. Je to môj názor, nadobudnutý mojimi skúsenosťami a stojím si za ním. Viete pán Tarcala, dnešní mladí ľudia sú scestovaní a sčítaní, vedia ako v civilizovaných krajinách funguje politik, ktorý je volený občanmi, je im k dispozícii kedykoľvek, ak majú nejaké požiadavky alebo otázky. Nie iba tesne pred voľbami.

 

  K parku na Dlhom rade. Stavebný ruch tam skutočne je. Keď skončí, bude tam o 40 pôvodných stromov menej, pribudnú betónove plochy, chodníky. Ostane nám už len čakať 15 – 20 rokov kým tam nové stromy podrastú. Neverím, že vzniknutá trávnata plocha bude využívaná ako mestský park, štvorprúdovka tam stále ostane. V meste máme takýchto parkov viacej, park Alojsa Jiráska, kde na úkor zelenej plochy vznikli parkovacie miesta pre autá, park Európy pred AB-čkom bez vzrástlej zelene. Aký prívlastok bude mať park na Dlhom rade ukáže blízka budúcnosť.

 

  K hizdičom v meste – mladým umelcom. Ak niekto ničí cudzí alebo mestský majetok, musí byť za to potrestaný, či je mladý alebo starý. Trestom pre mladých môžu byť aj verejnoprospešné práce. Napísal som, že platím dane a rôzne ďalšie mestské poplatky. Tieto poplatky a časť z mojich daní ide do mestského rozpočtu. Mesto aj z týchto peňazí musí zabezpečiť primeraný chod a hlavne bezpečnosť v meste, ak to nevie zabezpečiť, potom vzniká otázka… Prečo to nevie adekvátne zabezpečiť? 

 

  Toto je poslednýkrát kedy reagujem na Váš článok pán Tarcala, nech už v nasledujúcom čísle BN napíšete čokoľvek. Súdny človek si už svoj názor na to vytvorí sám…

Stále nechápem Vaše rozčarovanie…

Vážený pán Jozef Tarcala, veľmi pozorne som si prečítal Váš článok uverejnený
v predchádzajúcich Bardejovských novostiach “Ako je možné vopred vedieť čo tam bude!”. Nebudem Vás napínať siahodlhým úvodom. Pokúsim sa o čo najjednoduhšie a najkratšie vysvetlenie.

 

Začnem našími tromi bodmi petície. Predaj bývalých kasární nie je zastavený ani pozastavený. Poslanci mestského zastupiteľstva nerozhodli o zastavení predaja. Primátor mesta môže kedykoľvek vyhlásiť tretie kolo verejnej obchodnej súťaže. Nič mu v tom nebráni. Pravdepodobne zatiaľ čaká, ako sa situácie vyvinie. Druhý bod petície hovorí o verejnej a odbornej diskusii k riešeniu areálu. Tu vidím ako problém našich radných – komunikáciu. Predstavte si, pán Tarcala, že napriek všetkému čo prebehlo, pán primátor dodnes neprejavil snahu sa s nami stretnúť a porozprávať sa. Verím tomu, že krátka diskusia by vyriešila naše nepochopené úsilie. Niekoľkokrát sme ho požiadali aj vyzvali, ale bohužiaľ bezúspešne. Jeho jedinou priamou reakciou bolo ospravedlnenie sa za neúčasť pri prehliadke areálu a následnej diskusii. Toto mi je skutočne veľmi ľúto, pretože po diskusii by nikdy nemohol povedať na našu adresu, že nám ide o nejaký osobný útok na primátora, politiku, zavádzanie, klamstvá a neviem čo ešte. Tretí bod hovorí o tom, aby na významnej časti vznikol verejný mestský park so spoločenskou, kultúrnou a športovo-relaxačnou funkciou. Významná časť to nie je len 100% územia. Nie sme utopisti. Vieme, že to nie je reálne, ale veríme, že otvorená diskusia s odborníkmi prinesie dobré, kompromisné a pre ľudí prijateľné riešenie. Vieme si predstaviť zachovať funkčné budovy, sprevádzkovať ich pre účely občanov mesta a postupné, etapovité hľadanie využitia. Areál aj tak už viac ako dva roky stojí a chátra. Prečo ho nevyužiť?

 

K Vašej dopravnej tepne – Štefániková ulica a chýbajúcemu chodníku. Myslíte si, pán Tarcala, že ak vznikne v areále obrovský supermarket s veľkým parkoviskom a čerpacou stanicou, nastane zlepšenie situácie v oblasti dopravy v danom území? Ak je tam skutočne toľko hluku, prachu a špiny, čo odporuje základným hygienickým normám, tak potom nechápem, ako tam vôbec môžu žiť ľudia na ulici v rodinných domoch. Vstup do areálu parku by bol možný po úpravách aj od športovej haly – Andraščíková ulica, od polície – Cintorínska ulica, alebo aj od Mikulovskej ulice od sídliska Družba. Bardejovčania by do parku skutočne nemali ďaleko.

 

Polemizovať s Vami o tom, že súčasným celosvetovým trendom je výstavba parkovacích plôch
pre autá, je pre mňa zbytočné a dúfam, že aj pre čitateľov Bardejovských novostí.

 

Vážený pán Tarcala, osobne sa necítim odborníkom v problematike architektúry, urbanizmu, či územného plánovania alebo správy majetku. Som len obyčajný občan, Bardejovčan, ktorého zaujíma, čo sa v “mojom” meste deje. Žijem tu od svojho narodenia, platím dane a stále nechápem Vaše rozčarovanie z toho, že sme si dovolili položiť niekoľko otázok radným pánom. Ako občan na to právo mám. Hlavne nechápem, prečo som sa namiesto odpovedí dočkal obvinení z klamstiev a politikárčenia zo strany primátora a časti poslancov mestského zastupiteľstva. Ako občan sa predsa môžem pýtať a myslím si, že predstavitelia mesta by mali odpovedať. Po všetkých tých zlých skúsenostiach už prestávam veriť, že žijem v slobodnom, demokratickom a hlavne občianskom meste.

 

Napriek tomu som rád, že sa k našej iniciatíve pridalo 5775 občanov, ktorí podpísali petíciu v Bardejove a taktiež by bolo vítané riešenie, ktoré by smerovalo k vytvoreniu verejného mestského parku nie len pre mladych ľudí, ale aj pre štarších Bardejovčanov, turistov a ďalších navštevníkov mesta.

 

Marek Božík
Občianská iniciatíva Park v meste

Žiadosť o stretnutie

Žiadosť o stretnutie Park v mesteV Bardejove 11.1.2010

Vec: Žiadosť

V mene občianskej iniciatívy Park v Meste, v mene 2600 fanúšikov skupiny Park v Bardejove na Facebooku, v mene diskutujúcich na webovej stránke Park v Meste (www.parkvmeste.sk), ďalej v mene petičného výboru petície: „Proti devastácii územia bývalých kasární v Bardejove a za vznik Mestského parku“, ako aj v mene 5775 signatárov petície:

Týmto oficiálne žiadame Mestský Úrad v Bardejove a pána primátora MUDr. Borisa Hanuščáka o stretnutie za okrúhlym stolom v súvislosti s ďalším postupom a riešením otázky areálu bývalých kasární a s tým spojenou prebiehajúcou verejnou diskusiou.

Navrhujeme stretnutie na ktorom by sa zúčastnili všetky zainteresované strany, t.j. pán primátor a zodpovední zástupcovia MsÚ Bardejov, zástupcovia poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcovia našej občianskej iniciatívy a odbornej verejnosti, ako aj zástupcovia z radov podnikateľov a tretieho sektora.

Témou stretnutia by podľa nášho návrhu malo byť definovanie konkrétneho a efektívneho postupu budúceho riešenia areálu bývalých kasární, ktoré by prenieslo myšlienky prebiehajúceho verejného diskurzu medzi mestom a našou iniciatívou z teoretickej do praktickej roviny. Sme toho názoru, že dohoda na kompromisnom riešení s účasťou všetkých spomenutých zainteresovaných strán a verejnosti je v tejto fáze diskusie jediným rozumným, logickým a možným východiskom.

Keďže v prípade akceptácie uskutočnenia stretnutia zo strany mesta, bude potrebné dohodnúť termín a ďalšie podmienky, veľmi by sme ocenili a chceli požiadať vedenie mesta o spoločné naplánovanie a dohodnutie takéhoto stretnutia v dostatočnom predstihu. V tejto súvislosti nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Prosíme o odpoveď a vyrozumenie do 22.1.2010.

Za občiansku iniciatívu Park v Meste a petičný výbor

Marek Božík
Mario Hudák