Občianske združenie Park v Meste

Archive for Február, 2010

Pár slov ženy, matky…

Tak a je po mestskom zastupiteľstve. Chcela by som sa podeliť o pár mojich postrehov. V prvom rade chcem vyjadriť uznanie trom pánom za iniciatívu park v meste, že pre dobro veci vošli do jamy levovej. Poslanci na domácej pôde, dôchodcovské združenie, či ako by som to slušne nazvala, no tá atmosféra bola hnusná aj cez monitor obrazovky. Nikdy som sa o politiku nezaujímala, pravdu povediac ani teraz ma vôbec nezaujíma, sledovala som to iba kvôli predaju areálu bývalých kasární. 

 

Vystúpil pán Kuchta, ktorý medzi iným povedal aj to, že si váži názor a spolupodieľanie občanov na veciach, týkajúcich sa mesta, no kroky parkuvmeste neboli adekvátne. Ak by to tak bolo, prečo sa teda predstavitelia mesta nestretli s ľuďmi, ktorí sú proti predaju areálu. Tým, že mesto ich ignorovalo od samého začiatku, vzbudilo u mnohých hnev nad tým, ako to u nás funguje. Preto začali do toho vnášať aj miestnu politiku. Ani pán Božík ani pán Hudák nezačali túto, ako ste to nazvali, vojnu, pán primátor, ľudia totiž to majú vlastné hlavy. Mnoho vecí sa im v Bardejove nepáči, mnoho vecí ich trápi, no nemajú možnosť sa niekde vyjadriť, a toto sa im zdalo ako niečo vítané, kde by mohli vyjadriť svoju nespokojnosť. Myslím, že samotní zakladatelia parkuvmeste boli prekvapení, ako sa to vyvíja, im totiž to ide stále iba o areál kasární. 

 

Ako zase ďalší pán Tribus povedal, že Božík a Pecúch chcú iba niečo trhnúť pre svoje realitky. Nemôžem hovoriť za pána Pecúcha, no Marek Božík nie je majiteľom Remaxu. Áno bol, no kvôli parkuvmeste sa vzdal tohto postu, pretože presne takéto útoky očakával. Ja viem, pre mnohých je nepredstaviteľné, že sa niekto bije za verejnú vec a nič mu z toho nekvapne. Čudné však? –  že sa nájde aj niekto taký.  Treba za tým niečo hľadať, veď to je podozrivé. Veľmi by som chcela veriť, že sa nájdu aj takí, ktorým to pripadá normálne. 

 

Pán Savčinský sa vyjadril, že treba počkať do najbližších komunálnych volieb, nato primátor zase že treba konať. A čo tak zrazu? Veď dva roky to len tak leží ladom a zrazu treba rýchlo konať. Prečo, veď majetok sa zveľadil a všetko funguje. Prečo treba predať areál kasární a ziskovú budobu strediska služieb na sídlisku Obrancov mieru, keď nám pán primátor tak krásne zveľadil majetok mesta? 

 

Ešte som tam postrehla, že vraj sme chceli iba park a teraz sa už dištancujeme od tej myšlienky. Je to úplna blbosť. Občianská iniciatíva Park v meste neľutuje a nedištancuje sa ani od jedného kroku, ktorý doteraz urobila. Ľudia združení v Parku v meste sú realisti a vedia, že mať čistý park v Bardejove je nereálne. Na margo najmladšieho pána z radu dôchodcov, že park v Košiciach nefunguje, tak ako by mal. Tak napríklad v Nitre funguje. Všetko je o ľuďoch, organizácii a správe daného miesta. Áno, niekto môže namietať, že to stojí peniaze. V mnohých oblastiach by sa dalo niečo ušetriť a čudovali by ste sa, kde všade sa plytvá našimi, nie malými peniazmi a nikoho to netrápi. Mnohí vedia, o čom hovorím. 

 

K tým špekuláciam…, koľko hlasov je regulérnych a koľko nie, nikoho sme nenútili podpisovať, no boli aj takí, ktorí chceli silou mocou podpísať, tak sme im nebránili, aj keď boli napríklad z Martina. Tu ide ale aj o princíp. Aj keby tých regulérnych hlasov bola iba polovica, je to viac hlasov, ako pri vyhlásení verejnej ankety, ktorú vyhlásilo mesto a ktorá, podľa slov primátora a niektorých poslancov bola reprezentatívna. Tak sa teda pýtam, prečo petícia, čo je tiež istý druh vyjadrenia názoru nebola reprezentatívna? Prečo sa primátor odmietal stretnúť s týmito ľuďmi? Prečo do toho vniesol osobnú rovinu a zášť? 

 

Čo sa týka vystúpenia pána Tarcalu, tak k tomu naozaj nemám čo dodať :-) . Snáď iba to, že je záslužné, že ste tam pred x rokmi vyklčovali trávu a máte to aj zdokumentované na fotografii, no tak ako povedal pán Divulit, toto je o budúcnosti. Pán Tarcala, keď ste Vy bol mladý, tak v Bardejove bolo zopár áut, teraz sú autá všade a bohužiaľ majú prednosť pred ľuďmi. Pozrite sa na Bociankomplex, koľko je miesta pre autá a aké je tam ihrisko pre deti. Sú tam totiž mladé rodiny s deťmi a práve pre naše deti chceme zachovať tú zeleň a ten nádherný areál. Nech sú tam obchody, kaviarne, kino, čokoľvek čo ľudia chcú, no nech sa zachová tá zeleň a nech je tam aj park, v ktorom sa nebudem báť, že mi dieťa vbehne pod auto. Ak ma chcete poslať do Kúpeľov, nepochodíte, pretože nemám auto a myslím, že pri výške dnešnej materskej či rodičovskej a ceny lístka za seba, dieťa aj za kočík, sa ani ostatné mamy nebudú hrnú do tých našich slávnych Kúpeľov. Opakujem, pri všetkej úcte k Vám a Vášmu veku, je to najmä pre budúce generácie. 

 

No a ešte tam bol jeden názor, nejakého pána funkcionára, bývalého predsedu družstva z Dlhej Lúky. Áno, ľudí z Dlhej Lúky veľmi netrápi, čo bude v areáli bývalých kasárni, ani ľudí z Moliterky, či iných okrajových častí mesta. Je to akási naša charakteristická črta, starať sa iba o to, čo sa nás bytostne dotýka, to čo je viac ako 10 metrov od môjho domu, to ma netrápi. Nestrkať nos, do vecí, do ktorých nás nič nie je. Keď sa však niekto taký nájde, hneď je podozrivý. Škoda. V civilizovaných krajinách to tak nie je. 

 

Úplne na záver by som chcela reagovať na reakciu pána primátora, keď začal ďakovať po vystúpení Mária Hudáka. Pán primátor, neďakujte, keď žalujete….

Stanovisko k oznámeniu o vybavení petície

Stanovisko petičného výboru k Oznámeniu o vybavení petície mestom

Postoj mesta v Oznámení o vybavení petície „Proti devastácii územia bývalých kasární v Bardejove a za vznik mestského parku“ neprekvapil. Je len ďalším z dôkazov o kompetentnosti mestských úradníkov a zastupiteľov, ktoré sa nazbierali počas „kauzy kasárne“. Je dôkazom toho, ako si na mestskom úrade predstavujú „úradovanie“ – obsahuje síce všetky formálne náležitosti, z hľadiska zdravého rozumu však neobstojí.
Vybavovatelia petície majú problém so základnými pravidlami logiky. Petícia, teda v preklade písomné podanie žiadosti občanov zastupiteľskému orgánu štátu alebo samosprávy, je vo svojej podstate zameraná do budúcnosti. V petícii totiž občania ŽIADAJÚ o niečo, samozrejme to niečo musí byť v súlade s ústavou a zákonmi. Všetky požiadavky petičného výboru sú v súlade so zákonmi, preto nie je v kompetencii mesta vyhlasovať ich za „neopodstatnené“. Najmä vtedy, ak v stanovisku mesta k petícii sú priamo uvedené fakty, ktoré potvrdzujú, že opodstatnená bola a je.
Verejná diskusia a neskôr aj petícia o využití priestorov bývalých kasární v Bardejove vznikla po prvom nevydarenom predaji tohto areálu, pri ktorom predstavitelia mesta jednoznačne zlyhali už tým, ako nevýhodne pre mesto boli nastavené podmienky predaja. Dodatočne investorom vynútenými a mestským zastupiteľstvom schválenými úpravami územného plánu došlo podľa nášho názoru aj k odchýleniu sa, zdeformovaniu výsledkov toľko spomínaného prieskumu verejnej mienky z roku 2007, táto zmena totiž umožňuje zväčšiť na úkor kultúrno-oddychovej funkcie a plôch verejnej zelene priestor na parkovacie plochy a obchodné prevádzky vrátane benzínovej pumpy. Zrušením pôvodného predaja teda vznikla nová situácia, na ktorú sme vyvolaním verejnej diskusie reagovali. Naša petícia bola teda plne opodstatnená a následná „diskusia“, kde predstavitelia mesta a mestského parlamentu menili názory podľa toho, ako zafúkal vietor, to len potvrdila. Ukázala totiž občanom Bardejova prinajmenšom jednu vec – že mesto nedokázalo vložiť do svojej predstavy o využití bývalých kasární žiadnu pridanú hodnotu a výsledné využitie tohto územia by bolo plne ponechané na svojvôľu investorov.
Petícia mala tri body: 1. zastavenie predaja areálu – mesto vo svojom stanovisku uvádza, že tento bod je neopodstatnený. Nie je, svedčia o tom priamo informácie uvedené v Oznámení o vybavení petície: zatiaľ posledný pokus o predaj prebehol ešte v septembri 2009 a ani dnes nič formálne nebráni tomu, aby bolo vyhlásené ďalšie kolo predaja bez zabezpečenia novej, spoločensky akceptovateľnejšej podoby územno-plánovacej dokumentácie. Prvý bod petície je teda stále plne opodstatnený.
2. V druhom bode sa žiada o iniciovanie verejnej odbornej diskusie, ktorej závery by sa premietli do novej územno-plánovacej dokumentácie. O tom, že je táto požiadavka plne opodstatnená a nie „neopodstatnená“, ako sa uvádza v stanovisku Mesta Bardejov k petícii, svedčí už fakt, že poslanci mestského zastupiteľstva požiadali o spracovanie nových urbanisticko-architektonických štúdií dotknutého územia. Je teda aj iniciatíva mestských poslancov neopodstatnená? Podľa stanoviska primátora mesta pravdepodobne áno!
V Oznámení o vybavení petície sa uvádza, že urbanisticko-architektonické štúdie vznikli na podnet poslancov mestského zastupiteľstva. Iste, formálne je to tak. No bez tlaku verejnej mienky a vyhlásenia petície by nevznikli, o tom asi nikto v Bardejove nepochybuje.
3. Tretí bod petície žiada, aby sa na významnej časti dotknutého územia zriadil mestský park so spoločenskou, kultúrnou a športovo-relaxačnou funkciou. Ako inak, aj túto požiadavku považuje Mesto Bardejov za „neopodstatnenú“ a argumentuje pritom vznikajúcimi urbanisticko-architektonickými štúdiami, po vyhodnotením ktorých sa má toto územie „riešiť“. Tieto štúdie už boli medzičasom zverejnené na internetových stránkach mesta a treba povedať, že sa v zásadných bodoch približujú k požiadavkám petičného výboru. Aj v tomto bode bola teda petícia opodstatnená a priniesla pozitívny posun v riešení problému a nie „neopodstatnená“, ako voči občanom úplne nevhodným tónom konštatuje Oznámenie o vybavení petície.
Mesto Bardejov v zastúpení primátorom mesta MUDr. Borisom Hanuščákom teda „vybavilo“ petíciu formálne, v skutočnosti však k nej nedokázalo sformulovať seriózne stanovisko, aspoň pravopisne a logicky správne, opäť ukázalo svoju váhavosť, nekompetentnosť a bohužiaľ aj pomýlené predstavy o postavení a úlohách samosprávy a jej vzťahu k občanom.

Radoslav Passia,
občianska iniciatíva Park v meste

Oznámenie o vybaverní petície

Alebo si ho môžete stiahnuť vo formáte pdf : Oznamenie o vybaveni peticie