Občianske združenie Park v Meste

Archive for Máj, 2010

Vyjadrenie prokuratúry k petícii !!!

Včera sme obdržali vyjadrenie prokurátora (viz nižšie) k podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu pri vybavovní našej petície ktorá bola ako iste viete primátorom napriek takmer 6000 podpisom označená ako neopodstatnená. Žeby slabé svetielko nádeje a spravodlivosti na konci petičného tunela ešte stále svietilo ? My veríme že áno !

V mene občianskeho združenia Park v meste, občianskeho združenia Lesoochranárske zoskupenie Vlk, občianskeho združenia Different, občianskeho združenia Dobrá MyšLienka a mládežníckej organizácie Domka,

 

by sme vás radi prostredníctvom tohto otvoreného listu oslovili, opätovne požiadali o otvorenú diskusiu a ponúkli pomocnú ruku pri riešení využitia areálu bývalých kasární v Bardejove.

 

Keďže výsledkom trojročného úsilia mesta vysporiadať sa s darovanými kasárňami s viac ako 5 hektárovým areálom sú tri neúspešné pokusy o jeho predaj súkromným investorom za čoraz nižšiu cenu, nazdávame sa, že je nevyhnutné prístup mesta v tejto veci zásadne zmeniť.

 

V súlade s troma bodmi „Petície proti devastácii územia bývalých kasární v Bardejove a za vznik mestského parku“ občianskeho združenia Park v meste, ktorú podpísalo 5775 občanov, Vás otvorene a verejne vyzývame a žiadame o stretnutie zástupcov horeuvedených právnych subjektov a organizácií s vami, predstaviteľmi mesta a zástupcami poslancov s cieľom nájsť spoločné, kompromisné a rozumné riešenie otázky ďalšieho osudu areálu bývalých kasární, ktoré by napĺňalo predstavy samosprávy, občanov a hlavne rešpektovalo deklarovaný verejný záujem. Myslíme si, že bardejovčania si zaslúžia mať v meste miesto na stretnutia s kúskom prírody, areál s moderným využitím na kultúru, vzdelávanie, prezentáciu a tvorbu moderného a alternatívneho umenia. Areál, ktorý by poskytoval priestor pre mladých aj seniorov, umelcov, remeselníkov a ďalších záujmových, športových a občianskych združení.

 

Vážený pán primátor a páni poslanci. Ste pred jedným z kľúčových rozhodnutí, ako sa zachováte k predmetnému územiu a hlavne k nám občanom – bardejovčanom. Máte možnosť posunúť naše mesto ďalej a vytvoriť plnohodnotné nové centrum, ktoré nám po čase bude môcť závidieť celé okolie. Máme pre vás pripravené riešenia a návrhy. Boli by sme radi, aby ste pred definitívnym rozhodnutím predaja areálu vypočuli aj našu víziu.

 

Ponúkame vám pomoc všetkých uvedených organizácií a všetkých ľudí dobrej vôle ktorých zastupujeme, pri riešení a manažmente predmetného územia v oblasti zabezpečenia finančných aj ľudských zdrojov, fyzickej i odbornej práce a najmä zabezpečenia súčinnosti a spolupráce na spoločnom projekte bývalých kasární.

 

Pevne veríme, že jediným možným riešením je cesta vzájomnej dohody a racionálneho kompromisu, rešpektovania verejného záujmu a občianskych práv obyvateľov nášho mesta a dúfame že Vy, pán primátor a páni poslanci si ako volení zástupcovia vykonávajúci vôľu občanov nájdete čas na spoločné stretnutie, ktoré by mohlo vyriešiť otázku posledného dôležitého urbanistického celku v Bardejove.

 

S pozdravom,

 

Občianske združenia Park v meste

Občianske združenie Lesoochranárske zoskupenie Vlk

Občianske združenie Different

Občianske združenie Dobrá MyšLienka

Mládežnícka organizácia Domka