Občianske združenie Park v Meste

Archive for Jún, 2010

Zbohom kasárne

V piatok 11.júna, deň pred parlamentnými voľbami sa na mestskom úrade uskutočnilo vyhodnotenie ktoviekoľkého už kola predaja areálu kasární. Dovoľte mi zopár postrehov k danej téme.

Asi nemusím pripomínať, že ako poslanec v mestskom zastupiteľstve som už od začatia predaja opakovane žiadal pána primátora a kolegov poslancov o 2 veci : aby predaju predchádzala architektonická súťaž a aby mesto nepredávalo celých 5 hektárov investorovi, ale aby si ponechalo podľa vlastného uváženia aspoň časť územia vo svojom vlastníctve. Bohužiaľ väčšina poslancov za koalíciu SMER, HZDS, KSS atď. ani raz nebrala moje dobre mierené námety vážne, o čom sa môžete presvedčiť prečítaním si výsledkovi hlasovania, ktoré sú na web stránke mesta.

Pri opakovanej zmene územného plánu po predaji prvej firme sa ozvala občianska iniciatíva Park v meste, ktorej nebolo po vôli, že je v areáli naplánovaná komerčná výstavba, ktorá zrušila z územného plánu podstatnú časť zelene. Rovnako opakovane vyzývali na verejnú diskusiu o využití areálu. Dopadli rovnako ako ja, ba dokonca ešte horšie. Okrem ignorovania sa napokon dočkali aj podania žaloby zo strany primátora na jedného z lídrov občianskej iniciatívy.

Určite stoji za zmienku aj apel na pána primátora zo strany šéfredaktora Bardejovských novostí na zmenu komunikácie s občanmi, ktorí majú iný názor ako on, čo ale nemá byť argument na ignorovanie názoru vyše 5.000 občanov, ktorí podporili petíciu iniciatívy Parku v meste. Z mesta bolo počuť len ticho … predaj pokračoval ďalej.

Keďže mesto resp. pán primátor MUDr. Boris Hanuščák vybavil petíciu s konštatovaním, že je NEOPODSTATNENÁ, neostalo občianskym aktivistom nič, len sa obrátiť na prokuratúru, aby preverila, či bol pri jej vybavení zo strany mesta dodržaný zákon. Prokuratúra skonštatovala, že petícia oslovovala ako primátora tak aj poslancov mestského zastupiteľstva a uložila mestu riadne prerokovať petíciu v zmysle zákona na najbližšom zastupiteľstve t.j. 24.6.2010.

Dovolím si ešte povedať svoj názor na vybavenie petície. V petícii sa žiadalo konať (architektonická súťaž) resp. nekonať (zastaviť predaj kasárni). V zákone o petičnom práve sa píše v úvode : „Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy (ďalej len “orgán verejnej správy”) so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len “petícia”).“ Z toho vyplýva, že petíciu môžeme rozdeliť na žiadosť, návrh a sťažnosť. V petícii ani jeden z 3 bodov nebol ako sťažnosť, ale ako žiadosti resp. návrhy. Ako je možné, že pán primátor odpovedal na petíciu ako na sťažnosť t.j. že je neopodstatnená. Podľa toho asi v Meste Bardejov je neopodstatnené niečoho sa domáhať, niečo žiadať od orgánov mesta.

Poďme späť k výberovému konaniu z piatka 11. júna. Komisia, ktorú menoval náš pán primátor doporučila predaj areálu kasárni v celku a to aj napriek tomu, že

  1. neboli dodržané podmienky súťaže v časti Podmienky obsahu urbanisticko-architektonickej štúdie a to konkrétne zachovanie existujúcej aleje a cesta ako spojnica Dlhého radu poza objekt Hypernovy
  2. ako hodnoverné preukázanie finančného krytia na 2 milióny Eur bolo predložené len čestné prehlásenie, aj keď sme na predchádzajúcom zastupiteľstve zrušili víťaza jedného výberového konania na predaj mestského pozemku v Dlhej lúke, lebo sa preukázal účtom svojej dcéry a nie vlastným účtom. Čo platí pre bežného občana, to neplatí pre investora ?
  3. ponuka investora neobsahovala termín zaplatenia, čiže hrozí, že sa dostaneme do situácie ako s prvou firmou, keď si s nami investor robil, čo chcel

Na záver jednu perličku. Cez víkend som si prebral materiály na mestské zastupiteľstvo, ktoré bude 24.6. (na moje meniny :-) ) a čuduj sa svete, nie je tam bod programu prerokovanie petície občianskej iniciatívy Park v meste tak, ako to požadovala prokuratúra a dokonca v časti predaj majetku nie je ani zmienka o výsledku súťaže, takže znova nájdeme materiály na predaj kasární na poslednú chvíľu na stole ráno vo štvrtok. Asi aby sme zbytočne nezdržiavali …

Ing. Ján Pecuch

poslanec v MsZ za KDH

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Namaľuj si Park

V mene OZ Park v meste by sme radi poďakovali všetkým ľuďom dobrej vôle, zúčastneným materským a základným školám, deťom a ich učiteľom, organizátorom – občianskym združeniam Different, Návrat, mládežníckej organizácii Domka, kníhkupectvu Radosť, lesoochranárskemu združeniu VLK, osobitne potom sponzorom – pizzerii Lucciante a Očnej optike a.s.(Radničné námestie 2, Bardejov), Martinovi Smiľňákovi a Jánovi Pecúchovi. Ďakujeme, ale hlavne všetkým našim najmenším hrdinom – škôlkárom a školákom, ktorí sa do výtvarnej súťaže „Namaľuj si park“ zapojili a priniesli nám vyše 250 naozaj nádherných výkresov z ich predstavami o parku v našom meste.
Vyhodnotenie a výstava všetkých vyše sto do užšieho výberu nominovaných a deviatich najlepších ocenených prác spojených s atrakciami pre deti na Radničnom námestí sa uskutočnili minulý piatok 25. júna na bardejovskom amfiteátri na veselej akcii s deťmi – „Namaľuj si Park“, kde boli všetky práce verejne vyhodnotené. Atraktívne ceny v kategórii materské školy, 1. stupeň ZŠ a druhý stupeň ZŠ boli udelené deviatim najkrajším prácam. Keďže neboli prebrané všetky ceny, ocenení škôlkári a školáci (prípadne ich rodičia a zástupcovia) si ich môžu v najbližších dňoch vyzdvihnúť spoločne s ocenenými prácami v kníhkupectve Radosť na Radničnom námestí v Bardejove.

Ocenené práce a ceny:

kategória MATERSKÉ ŠKOLY:
1.cena – Martin Mašek, 6 rokov, Súkromná základná umelecká škola pod Vinbargom
2.cena – Saška Vaľková, Škôlka na Komenského ulici
3.cena – Katarína Rusiňáková, 5 rokov, Súkromná základná umelecká škola pod Vinbargom
(ceny – balíčky s kresliacimi a písacími potrebami a sladkosťami)

kategória 1. STUPEŇ ZŠ:
1.cena – Veronika Poláková, 3.roč., ZŠ na Komenského ulici
2.cena – Alexandra Kovaľská, Andreja Svianteka, 08501 Bardejov
3.cena – Jakub Kotik, 9 rokov, Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Bosca Bardejov
(ceny – mp4 prehrávač, USB kľúč, poukážka na rodinnú pizzu, knihy, balíčky s kresliacimi potrebami a sladkosťami)

kategória 2. STUPEŇ ZŠ:
1.cena – Samuel Foľta, 14 rokov, Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Bosca Bardejov
2.cena – Tina Stefani Gombitová, 13 rokov, Základná umelecká škola M. Vileca Bardejov
3.cena – Erik Ždiľa, 7A trieda, Cirkevná základná škola sv. Egídia, Bardejov
(ceny – mp4 prehrávač, slnečné okuliare, USB kľúč, poukážka na rodinnú pizzu, knihy, balíčky s kresliacimi potrebami a sladkosťami)

Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa na organizácii tejto akcie podieľali, našim deťom za krásne výtvarné diela ktorými dokázali svoju šikovnosť a veríme, že ich predstavy o bardejovskom parku sa s pomocou nás všetkých a nášho mesta stanú už čoskoro skutočnosťou!

Mario Hudák
OZ Park v meste

Slobodne kráľovské mesto?

Kasárne sú predané. Nechcem sa tu dlho rozpisovať, len krátko zareagovať najmä na záver dlhej diskusie, ktorá predchádzala predaju. Niektorí hovorili k veci, iní zase úplne od veci. Poniektorí, keď im došli argumenty sa znížili aj na osobné útoky, čo bolo dosť úbohé. Boli tam aj takí, ktorí držali bobríka mlčanlivosti a boli iba do počtu. Keď som videla, kto sa prihlásil o slovo, vedela som, že čerešničkou na torte bude vystúpenie istého pána z Kúpeľov. Samozrejme, nesklamal :-) . Tentokrát to ale fakt prehnal. Vo svojom voľnom čase obchádzal našu bytovku a mapoval terén. Prekvapil ma ale záverečný monológ pána primátora. My v našom občianskom združení nemáme problém vypočuť si druhú stranu, ktorá má iný názor. Pán primátor, uisťujem Vás, že by sa Vám tiež nepáčilo, keby niekto na zasadnutí zastupiteľstva riešil, čo povedala Vaša manželka a obchádzal Vaše bydlisko.

  

Stále mi ale nikto nevysvetlil, prečo ste predali taký lukratívny pozemok v čase krízy a pri skvelom zveľadovaní mestského majetku. Bolo to nutné? Veď ako to tam odznelo, nikto teraz nedá viac ako tie 2 milióny. Pripomína mi to správanie autoritatívneho rodiča, ktorý chce, aby jeho dieťa išlo spať. Dieťa nechce a háji si svoj záujem. Reakcia takéhoto rodiča je, že dieťa musí ísť spať. Bez diskusie. Vy ste sa rozhodli tento areál predať. Bez diskusie. Bodka. My však nie sme malé deti, aj keď sme mladí. Čo je ale podstatné, hájime záujmy tých Bardejovčanov, ktorí nechcú predávať náš spoločný majetok. A nie je ich málo, petícia je toho dôkazom.

 

Často tam padlo slovo kríza. Na internete čítam, že jeden mestský úrad pracuje iba štyri dni v týždni, na inom zase zmrazili platy, žiadne odmeny či príplatky za nadčasy. Aké šetriace opatrenia realizuje bardejovský mestský úrad?

 

Na záver ešte jedna vec, ktorá s tým tiež súvisí. V piatok sme vyhodnocovali výtvarnú súťaž pre bardejovské deti s názvom Namaľuj si park. Prišla aj naša miestna televízia, niečo natočili, urobili rozhovor. Čakala som, že sa krátka reportáž o tejto akcii objaví v piatkovej vysielacej premiére. Nestalo sa. Prečo asi? Táto televízia je platená z mestského rozpočtu, teda z našich peňazí. Aj z peňazí tých, ktorí nechcú predať kasárne. Kto ale rozhoduje o tom, čo v našej “nezávislej” televízii uvidíme? Keď sme informovali školy, že tá akcia bude v piatok jedna pani riaditeľka nám oznámila, že chodia s deťmi iba na akcie, ktoré organizuje mesto. Takto vyzerá sloboda v našom kráľovskom meste?