Občianske združenie Park v Meste

Archive for September, 2010

Kúpna zmluva na predaj bývalých kasárni

Na základe našej žiadosti o poskytnutie informácie, zverejňujeme plné znenie kúpnej zmluvy medzi :

predávajúcim – mestom Bardejov a kupujúcim - General Estate Development s.r.o.