Občianske združenie Park v Meste

Archive for Október, 2010

Vážený pán primátor…

Vážený pán primátor, Vážený pán prednosta mestského úradu, Vážení páni poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 

V mene Združenia občanov miest a obcí Slovenska, organizácie Transparency International Slovensko, občianskeho združenia Park v Meste, občianskeho združenia Lesoochranárske zoskupenie Vlk, občianskeho združenia Different, občianského združenia Zelený Kameň

 

by sme vás radi prostredníctvom tejto žiadosti oslovili a požiadali o zverejnenie všetkých vystavených (uhradených i neuhradených) faktúr, uzavretých zmlúv a dotácií poskytnutých mestom Bardejov a mestskými podnikmi (BAPOS, BARDTERM, BARDBYT, BTS, EKOBARD) za posledné volebné obdobie t.j. so spätnou platnosťou od 1.1.2007 do 1.9.2010 na internetovej stránke mesta Bardejov.

 

Zverejnenie zoznamu uhradených i neuhradených faktúr, ako aj zmlúv a dotácií, ktoré mesto uzavrelo, ktoré poskytlo za toto volebné obdobie, považujeme za prvý významný krok k sprehľadneniu a zefektívneniu narábania s majetkom občanov Bardejova a zároveň za odpočet a významný ukazovateľ práce primátora, mestského úradu a poslancov Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.

 

Zároveň sme hlboko presvedčení, že práve teraz je najvhodnejší čas zverejniť kompletné znenia faktúr, zmlúv a dotácií a všetkých ich dodatkov za posledné volebné obdobie. Zoznámenie sa s týmito informáciami je podľa nás dôležité pre každého Bardejovčana už z princípu, pretože tu žije a tak sa ho výsledky rozhodnutí vedenia mestskej samosprávy priamo alebo nepriamo dotýkajú a ovplyvňujú jeho život.

 

Myslíme si, že takéto zverejnenie môže významne posilniť verejnú kontrolu spravovania nášho mesta a najmä, vďaka tomuto ústretovému transparentnému kroku, sa posilní pozitívny vzťah Bardejovčanov k svojim voleným zástupcom a sprostredkovane aj k mestu samotnému.

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva i vedenie bardejovskej samosprávy majú pri realizácii komplexného sprístupnenia informácií o hospodárení mesta plnú podporu dole podpísaných organizácií a zaručene aj všetkých Bardejovčanov, ktorým toto mesto nie je ľahostajné a majú ho radi.

 

S pozdravom,

 

Združenie občanov miest a obcí Slovenska

Transparency International Slovensko

Občianske združenia Park v Meste

Občianske združenie Lesoochranárske zoskupenie Vlk

Občianske združenie Different

Občianske združenie Zelený Kameň