Občianske združenie Park v Meste

Archive for Február, 2011

Kto môže za zlé hospodárenie v Bardejove?

Je takmer isté, že naše krásne mesto tento týždeň uznesením mimoriadneho mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 3.3. vstúpi do inštitútu tzv. “ozdravného režimu”. Znamená to, že bardejovskí radní páni na čele s primátorom, jeho manažerskym mozgovým trastom a samozrejme poslancami MsZ, svojim hospodárením v minulom rozpočtovom roku spôsobili, že mesto má záväzky vo výške presahujúcej 15% bežných príjmov za toto obdobie. Navyše a samozrejme, ide o záväzky po lehote splatnosti. Podľa našich informácií tieto záväzky tvoria dlžnú sumu vyššiu ako 5 miliónov eur (teda viac ako 150 mil. korún). Skutočnosť naozaj nie je finančne ružová. Mesto dospelo do štádia, kedy nie je schopné svoje záväzky splácať a je teda len malý krôčik od nútenej správy. Pretože ak v lehote 90 dní nedostane červené čísla do “normálu” (teda pod 15% hranicu), je veľmi pravdepodobné, že sa z režimu ozdravného úspešne “prefakturuje” (možno len ďalšími došlými faktúrami) až do nútenej správy. A to by už bol naozaj iný kolotoč.
Nie, nie je v našich silách ani úmysloch znova plesať nad neschopnosťou bardejovskej radnice uriadiť hospodárenie svojho mesta, siahajúcej až po dnešnú pekelnú, vstupnú bránu nútenej správy. Nie, nebolo by múdre ani stále dookola konštatovať fakt, že za týmto “skvelým výsledkom” sú kleptokratické a klientelistické (rozumej “investičné”) praktiky vedúcej postboľševickej kliky, v kombinácii s (minimálne morálnou) úplatnosťou, vágnosťou a hlasovacou zbabelosťou (či skôr účelovou “zdržanlivosťou”) poslancov. To si ľudia dobre uvedomujú. Minimálne tých 5769 voličov, ktorí v primátorských voľbách nevolili Hanuščáka to veľmi dobre vie. Nie, naozaj nemá význam sa donekonečna zaoberať týmito faktami. Tieto skutočnosti sú viacmenej jasné a vedia o nich všetci. Minimálne všetci zainteresovaní. A tu je práve problém.
V zainteresovanosti, alebo ak chcete v angažovanosti. Angažovaný korupčník, napríklad z vedenia mesta, veľmi dobre vie aký investičný zámer (úver, obchod, službu atd.) má možnosť ovplyvniť aby z toho profitoval. Ľudovo povedané komu môže dohodiť dobrý kšeft a namastiť si vrecká. Prípadne posilniť svoje postavenie, vplyv a moc. Angažovaný poslanec, ktorý tiež vidí do podstaty veci si rovnako dobre uvedomuje prečo sa pri hlasovaní radšej riadi smutne bardejovsky známym “stlač stredok a drž” a je mu jedno čo si o veci myslia tí, ktorí ho do zastupiteľstva dostali, teda voliči z jeho obvodu. Angažovaný občan – a nemám teraz na mysli žiadneho našprtaného fundamentálneho aktivistu s dvojmetrovou zelenou bradou, držiaceho tretí rok hladovku pred radnicou – tak aj takýto obyčajný občan, ktorý sa len trošku zaujíma a sleduje dianie vo svojom meste a vie si spočítať dve a dve, tiež veľmi ľahko dôjde k záveru, že v tomto meste je niekde alebo v niekom poriadna chyba.
Vyzerá to teda tak, že problém je v chybnej, nerovnej a nemorálnej angažovanosti ľudí vo vedení mesta a poslancov. V ich každodenných rozhodnutiach angažovať sa v záujme osobnom, či už ich vlastnom alebo ich „klientov“ a nie v záujme verejnosti a ich voličov. A naopak v malej, až neexistujúcej angažovanosti a nezáujme obyčajných občanov zainteresovať sa do vecí verejných inak ako nadávaním v krčme. Dá sa to zmeniť? Dá sa tomu predchádzať? Existuje model ako mesto riadiť logicky, hospodárne a efektívne? Samozrejme, že existuje. Musíme sa však o to snažiť. Angažovať sa. Všetci. Hocijako. Počíta sa všetko. Som o tom presvedčený.
Boh nám pomáhaj, aby sme na tieto veci nedoplatili inak ako “ozdravným režimom”. A možno to bude znieť z môjho pera divne, ale boh pomáhaj aj našim radným, povereným a zodpovedným, aby mesto čím skôr z tohto režimu dostali.

Mario Hudák

Občianske združenie Park v meste