Občianske združenie Park v Meste

Archive for Apríl, 2014

OZJABANIE

Dnes, roku pána Dvetisíc i štrnásteho uplynuli štyri roky.

Po prebudovaní mestského parku, cyklistických chodníkov a multi až kultivovaného obytného centra,  sme sa zrodili  registráciou na  Občianske Združenie Park v Meste.
Srdečne sa ozývame, na opakujúci sa nultý ročník  koncertu pre šťastné vrabce a zakvitnuté aleje.
Špecificky prekomplikovaný  program :
Mestské zlepšovateľstvo,  prevedie divadelnú hru ” : Ako budovať alebo mutovať sa ? ”
Majitelia pracovných pomôcok, prednesú poéziu a prózu na tému :  ” Zelené nebíčko v papuľke  ”
Atraktívny obyvatelia mesta, zatancujú koncept Husacie jazero upravené na tému : ” Aktivitou za spokojné nakupovanie ! “.
Všetkých Vás vrúcne a srdečne nazývame, doneste si vlastné balóniky, občerstvenie, stromčeky a stoličky.