Občianske združenie Park v Meste

Deň stromov v Meste – Výzva

Pre plánovanú výsadbu stromov v Bardejove cez projekt ” Deň stromov v Meste ” Vás prosíme o fotky verejných priestorov /Družba,Vinbarg/ ktoré chcete obnoviť, pretvoriť, zveľadiť…  kde následne spoločne vysadíme stromy. K fotkám pridajte popis kde sa dané miesto nachádza.napr.číslo a názov ulice. Fotky zasielajte na email info@parkvmeste.sk . Ďakujeme

Ďakujeme. Bardejov bude mať svoj Deň stromov v meste.

1627 vašich hlasov rozhodlo, že projekt Deň stromov v meste občianskeho združenia Park v Meste bol úspešný. Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí nás svojim hlasom podporili a hlavne všetkým vám, ktorí sa aktívne zapojili do zbierania hlasov. Nadácia SPP náš projekt podporí sumou 4680 eur. Za tieto prostriedky OZ Park v Meste vysadí na verejných priestranstvách nášho mesta stromy a v spolupráci so školami zorganizuje praktické hodiny sadenia stromčekov pre žiakov. Viac informácií o projekte nájdete na www.parkvmeste.sk . Aj vy sa môžete podieľať na tomto projekte. Radi privítame vaše nápady a pripomienky, píšte na info@parkvmeste.sk .

„V každom človeku hľadaj strom – hlboké korene, pevný kmeň a košatú korunu“

japonské príslovie

Ďakujeme,

Vaše OZ Park v Meste

Podporte náš projekt – Deň stromov v meste

Naše občianske združenie Park v meste vzniklo v roku 2009. Chceme v Bardejove vybudovať park, starať sa o životné prostredie a rozvíjať občiansku spoločnosť. Od roku 2010 rozdávame Bardejovčanom stromčeky a ovocné kríky. V tejto aktivite chceme pokračovať a rozšíriť ju o výsadbu na verejných priestranstvách, v školách, parkoch a oddychových zónach. Preto sme vytvorili projekt Deň stromov v meste a uchádzame sa o jeho finančnú podporu v nadácii SPP.

O projekte:

V širšom centre Bardejova je každý rok vyrúbaných viac ako sto stromov. Zeleň ustupuje rozširujúcej sa výstavbe, obchodným centrám a parkovacím plochám. Projektom chceme prispieť k náhradnej výsadbe stromov. Konkrétnou starostlivosťou o stromčeky viesť verejnosť, deti a mládež k zodpovednosti za svoje životné prostredie.

Cieľom projektu je rozdávanie stromčekov na zveľadenie prostredia verejných priestranstiev, škôl, parkov a oddychových zón v Bardejove. Zlepšenie životného prostredia pre obyvateľov mesta a výchova verejnosti, detí a mládeže k starostlivosti o svoje okolie a zeleň.

Projekt je určený pre občanov užívajúcich verejné priestranstvá ako parky a oddychové zóny. Rovnako aj pre školy, ktoré výsadbou stromov a zelene zveľaďujú a udržiavajú svoje okolie.

Prínos projektu spočíva v zlepšení životného prostredia vo verejných priestranstvách, výchove verejnosti k starostlivosti o zeleň a v skvalitnení náhradnej výsadby v Bardejove.

 

Plánované aktivity:

- realizácia edukačnej akcie “Deň stromov v meste” na vybraných základných školách v Bardejove, praktická ukážka výsadby a starostlivosti spojená so sadením stromčekov

- v spolupráci so správcom verejnej zelene v meste Bardejov realizácia výsadby stromov na sídliskách Družba a Vinbarg

Aktivitami projektu sa zvýši kvalita životného prostredia v meste, rozšíri a doplní množstvo stromov a zelene vo vybraných lokalitách a podporí výchova a zodpovednosť mládeže a občanov k starostlivosti o zeleň a svoje okolie.

Rozpočet projektu:

Stromy: 3425,00 eur

Doprava: 780,00 eur

Pomôcky: 375,00 eur

Hnojivo: 100,00 eur

Spolu: 4680,00 eur

 

 Tu môžete podporiť tento projekt : SPPOLOCNE.SK

/hlasovanie je prostredníctvom internetu a mobilného telefónu, hlasovanie je bezplatné, dostanete SMS správu s potvrdovacím kódom, každý kto sa zúčastní hlasovania je zaradený do žrebovania o ceny/