Občianske združenie Park v Meste

Združenie

Na tejto stránke budeme zverejňovať všetky podstatné dokumenty týkajúce sa nášho občianského združenia Park v Meste.

Dokumenty na stiahnutie :

- Stanovy občianského združenia Park v Meste  1.strana 2.strana 3.strana

- Prihláška za člena Občianského združenia Park v Meste

- Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla /IČO/

- Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ

- Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia  1.strana 2.strana

- Výročná správa za rok 2010

IČO : 42226309
DIČ : 2023016358

Písomný kontakt :

Park v Meste, Občianské združenie
Gorkého 2,
Bardejov 085 01

Bankové spojenie :

Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu : 0452905396 / 0900